производство

 

В състояние сме да се отзовем на всеки настоящ и бъдещ клиент с производство на широка гама мебели и заготовки от метални тръби в големи и малки количества.

Нашата продукция намира пазар в много страни по света.

В нашите възможности е произвеждането на качествена и функционална училищна мебел – столове, чинове, ученически маси за класните стаи и специализираните кабинети, табла за демонстрации и информация, оборудване като закачалки, пейки, стойки и други метални конструкции за физкултурни салони и прилежащите им съблекални и гардеробни помещения. Учителите и администрацията също могат да разчитат за своя офис на нашите столове, бюра, катедри.

Наши клиенти са както търговци на мебели, така и фирми производители в областта на шивашката промишленост, електрониката и различни преработвателни предприятия. За тях ние откликваме с транспортни цехови колички, контейнери, работни маси и стелажи. Изработваме и рекламни стелажи и етажерки за производителите и търговците на добавки за горива и петролни продукти. Много бензиностанции в страната предлагат успешно стоките си с помощта на нашите рекламни изделия.