огъване и боядисване

Фирма „КРОНОС - КО” ЕООД гр. Пловдив извършва огъване на детайли от тънкостенни eлектрозаварени и безшевни тръби – стоманени черни, стоманени неръждаеми, както и тръби от цветни метали. Имаме възможности за огъване и на плътен прътов материал.

Изделията се изработват на прецизни огъващи машини с висок клас на точност за постигане на желаните размери и конфигурация. Огъвките могат да бъдат разположени както в една равнина, така и пространствено, със спазване на ъглите в наклона според изискванията на техническата документация. Фирмата работи със собствен материал и с материали на клиента, отговарящи на определени стандарти.

Огъване:

Технически характеристики при огъване :

 1. Тръби с кръгло сечение
        Диапазон в размерите на огъваните тръби – от ф8 до ф40
2. Тръби с квадратно сечение
        Размери на тръбите – квадрат 20х20; квадрат 25х25 и квадрат 30х30
3. Тръби с овално сечение
        Размери на тръбите – овал 26.6х12 и овал 40х20 с възможности за равнина на огъвката и по двата им размера.

Огъване на дъги, кръгове и серпентини :

Тръби с кръгло сечение – от ф10 до ф25 :
        – Dвн min = 280 mm.
        – Dвн max = 3000 mm. ( за кръг )
        – Огъване на дъги по шаблон
Тръби с кръгло сечение – от ф28 до ф34 :
        – Dвн min = 650 mm.
        – Dвн max = 3000 mm. ( за кръг )
        – Огъване на дъги по шаблон
        • Възможно е огъването на подобни детайли и от тръби с друго сечение.
        • Стъпката t не е гарантирана.                       
 

Прахово боядисване:

Фирма „Кронос & Ко „ ЕООД разполага с модерна линия за електростатично прахово /полимерно/ боядисване. Богатата гама от цветове – RAL на покритието е по избор от каталог
Технически характеристики при боядисване :
     • Максимални габарити на изделията – височина Н = 1 400 mm - ширина В = 900 mm - дължина L= 1 200 mm
     • Максимално тегло на изделията - 20 кг